Soňky habarlar

Arhiw

“Ak Tam Bazarynda” anna güni arzanlaşygy dowam edýär

10:1911.12.2020
0
2825
“Ak Tam Bazarynda” anna güni arzanlaşygy dowam edýär

“Ak Tam Bazary” onlaýn söwda platformasynda “Anna gününiň pursadyny elden gidermäň!” arzanlaşyk çäresi ýetip geldi.

Söwda platformasy, önümlerini arzan bahadan satyn alyp bolýan şu günki arzanladyşa gatnaşýan markalar bilen tanyşmagy teklip edýär:

  • HK Salkyn Otag-dan howalandyryş enjamlary
  • RR- nasos ulgamlary
  • Süýji günden sargyt edip bolýan tortlar
  • Jotun-dan ýokary hilli boýaglar
  • Sсopa-dan hojalyk enjamlary
  • Tutular merkezinden tutular, perdeler, týullar
  • Geran Textile-den ýörite geýimle​r 

​           

Web sahypada markalaryň hersiniň sahypasynda ýerleşýän arzanladyşda hödürlenýän harytlar bilen tanşyp bilersiňiz.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň