Soňky habarlar

Arhiw

Marynyň "Ýeňiş" tikin fabrigi erkekler üçin güýzki köýnekleri öndürip başlady

20:2007.10.2020
0
3579
Marynyň "Ýeňiş" tikin fabrigi erkekler üçin güýzki köýnekleri öndürip başlady

Marynyň "Ýeňiş" tikin fabriginde güýzki möwsüm üçin niýetlenen erkek köýnekleri öndürilip başlandy.

Adatça, bu ýerde güýz-gyş möwsümleri üçin köýnekler pamazydan - dykyz, ýyly we ýeňil pagta matadan tikilýär. Önümler 36-dan 45-e çenli dürli ululykda öndürilýär.

Nusga çyzgysynyň esasy reňkini gyrmyzy, goňur, çal, gök we ýaşyl inçe zolakly görnüşleri düzýär.

Täze görnüşli köýnekleri gönüden-göni fabrigiň söwda dükanlaryndan satyn alyp bolýar şeýle-de kärhananyň resmi web saýtynyň üsti bilen hem sargyt edip bolýar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň