Mary atçylyk sport toplumynyň durky täzelener

12:0718.09.2020
0
2708
Mary atçylyk sport toplumynyň durky täzelener

Mary şäherindäki atçylyk sport toplumynyň durky täzelener. Bu barada «Türkmenistan» gazetinde ýörite bildiriş çap edildi.

Bildirişde hem görkezilişi ýaly, Türk­me­nis­ta­nyň Gur­lu­şyk we bi­na­gär­lik mi­nistr­li­gi «Türk­men at­la­ry» döw­let bir­le­şi­gi­niň bu­ýur­ma­gyn­da bu toplumyň dur­ku­ny tä­ze­le­mek bo­ýun­ça bäsleşik yglan edýär.

Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary we teklipleri Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň bazary öwreniş we daşary ykdysady gatnaşyklar müdirliginde bellenilen tertipde kabul edilýär hem-de resmileşdirilýär. Haýyşnamalar 2020-nji ýylyň 30-njy oktýabryna çenli kabul edilýär.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 84-nji jaýy. Ha­bar­laş­mak üçin te­le­fon bel­gi­le­ri: 44-46-36, 44-46-64, 44-47-56.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň