Soňky habarlar

Arhiw

Ruslan Mingazowyň köýnekçe belgisi belli boldy

18:5310.08.2020
0
3372
Ruslan Mingazowyň köýnekçe belgisi belli boldy

Ýakynda Karaganda şäheriniň «Şahtýorynyň» düzümine goşulan türkmenistanly ýarym goragçy Ruslan Mingazowyň köýnekçe belgisi mälim boldy.

Gazagystanyň Professional futbol ligasynyň metbugat gullugynyň habar bermegine görä, Ruslan Mingazow 20 belgili köýneçede çykyş eder.

Ol toparyň düzümine geçen hepdede goşulypdy.

«Tranfermarkt» nemes portalyna görä, 525 müň ýewro bahasy bola ýarym goragçy milli ýygyndymyzda hem 2009-njy ýyldan bäri çykyş edip gelýär.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň