Soňky habarlar

Arhiw

Arslanmyrat Amanow Özbegistanyň çempionynyň derwezesine pökgi geçirdi

11:5114.07.2020
0
4611
Arslanmyrat Amanow Özbegistanyň çempionynyň derwezesine pökgi geçirdi

Türkmenistanyň futbol ýygyndysynyň kapitany Arslanmyrat Amanow Özbegistanyň Superligasynyň 9-njy tapgyrynyň esasy duşuşygynda tapawutlandy. Bu duşuşyk çempionatda birinji we ikinji orunlary paýlaşýan «Pahtakor» bilen AGMK-niň arasynda geçirildi.

2:2 hasabyndaky deňlik bilen tamamlanan duşuşykdaky ilkinji pökgini türkmenistanly ýarym goragçy geçirdi. Ol duşuşygyň 33-nji minudynda pökgini derwezä kellesi bilen geçirdi.

Duşuşygyň 22-nji minudynda hem biziň ildeşimize tapawutlanmaga mümkinçilik döredi. Çempion toparyň goragçylaryndan pökgini ussatlyk bilen alan Arslanmyrat Amanow ony uzak aralykdan derwezä gönükdirdi. Ýöne pökgi ýolugra ugruny üýtgetdi. Ildeşimiz 80-nji minutda ornuny Saýdullo Rahmatowa berdi.

Bu gol Arslanmyrat Amanowyň möwsümdäki ikinji goludyr.

Bu duşuşykdan soňra ýaryş tertibiniň lideri «Pahtakorda» 22, AGMK-da 21 utuk bar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň