Soňky habarlar

Arhiw

«Altyn asyr» Gündogar bazarynyň işi wagtlaýyn çäklendirilýär

02:0913.07.2020
0
54352
«Altyn asyr» Gündogar bazarynyň işi wagtlaýyn çäklendirilýär

Arassaçylyk, zyýansyzlandyryş we öňüni alyş çärelerini geçirmek maksady bilen, 2020-nji ýylyň 13-nji iýulyndan başlap, Aşgabat şäherindäki «Altyn asyr» Gündogar bazarynyň işi wagtlaýyn çäklendirilýär.

“Altyn Asyr” Gündogar bazary - Türkmenistanda bazarlaryň arasynda iň ulysydyr. Ol Aşgabadyň eteginde, Choganly ýaşaýyş toplumanda ýerleşýär. 2011-nji ýylda 154 gektar meýdanda türkmen haly ýaly göl görnüşinde guruldy.

 

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň