Soňky habarlar

Arhiw

Berdimuhamedow Eýranda bolan uçar heläkçiligi zerarly ýurduň Baştutanyna gynanç bildirdi

23:1809.01.2020
0
8728
Berdimuhamedow Eýranda bolan uçar heläkçiligi zerarly ýurduň Baştutanyna gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Hasan Ruhana Tähran şäheriniň Ymam Homeýni adyndaky halkara howa menziliniň golaýynda «Ukrainanyň halkara howa ýollary» awiakompaniýasynyň ýolagçy uçarynyň heläkçilige uçramagy hem-de bu betbagtçylygyň netijesinde Eýranyň köp sanly raýatynyň pida bolmagy zerarly gynanç hatyny iberdi.

Türkmenistanyň Prezidenti şu agyr pursatda Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan gurban bolanlaryň dogan-garyndaşlaryna hem-de ýakynlaryna ýürekden gynanjyny we medet beriji sözlerini beýan etdi.

RIA Nowostiniň ýazmagyna görä, 8-nji ýanwarda ir bilen Ukrainanyň «Boeing 737» uçary Tähranyň ymam Homeýni adyndaky halkara howa menzilinde heläkçilige sezewar boldy.

Uçarda 176 adam bardy: olaryň 9-sy ekipažyň agzalary, 167-si bolsa ýolagçylardy. Ýolagçylaryň arasynda Eýranyň, Ukrainanyň, Kanadanyň, Germaniýanyň, Şwesiýanyň we Owganystanyň raýatlary bardy. Olaryň hiç birini hem halas etmek başartmady.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň