Arhiw

Gurban Berdiýew şu möwsümiň ahyrynda "Rubiniň" baş tälimçisi wezipesinden aýrylar

23:0515.05.2019
0
10578
Gurban Berdiýew şu möwsümiň ahyrynda "Rubiniň" baş tälimçisi wezipesinden aýrylar

Russiýanyň Sport24 neşiriniň habar bermegine görä, Kazan şäheriniň "Rubininiň" türkmenistanly baş tälimçisi Gurban Berdiýew şu möwsümiň ahyrynda öz islegi bilen eýeleýän wezipesinden gitmekçi.

Rus metbugatynyň ýazyşy ýaly, 20-nji maýda "Anži" bilen boljak duşuşyk Gurban Berdiýewiň Kazandaky stadionda iň soňky duşuşygy bolar. "Rubin" möwsümi 26-njy maýda "Krasnodar" bilen myhmançylykda geçirjek duşuşygyndan soňra tamamlar. Häzir 35 utuk toplan topar ýaryş tertibiniň 10-njy ornunda.

Kazan şäheriniň toparynda mundan ozal hem 2001 - 2013-nji ýyllar aralygynda hem işledi. Ol kluba ikinji gezek 2017-nji ýylda dolanyp geldi.Tälimçi "Rubin" bilen 2008-nji we 2009-njy ýyllarda Russiýanyň çempiony, 2012-2013-nji ýyllaryň futbol möwsüminde bolsa ýurduň Kubogynyň eýesi boldy.

Aşgabatda doglan hünärmen şu ýylyň martynda Türkmenistanda gysga wagtlaýyn saparda hem boldy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň