7-nji fewralda «Täze zaman» obasynyň täze tapgyry açylyp, ulanylmaga berler

15:2728.01.2018
0
7400
7-nji fewralda «Täze zaman» obasynyň täze tapgyry açylyp, ulanylmaga berler

26-njy ýanwarda geçirilen Hökümet Mejlisinde döwlet Baştutany Gurbanguly Berdimuhamedow «Täze zaman» obasynyň nobatdaky tapgyrynyň açylyş dabarasynyň 7-nji fewralda boljakdygyny habar berdi.

«Täze zaman» häzirki wagtda ýurduň esasy döwrebap obalarynyň biri bolmak bilen, geçen ýyllaryň dowamynda onuň ýaşaýyş toplumlary  tapgyrlaýyn ulanylmaga berildi. 7-nji fewralda boljak açylyş dabarasynda hem ildeşlerimiziň ýüzlerçe maşgalasy ähli amatlyklary bolan täze ýaşaýyş jaýlaryna göçüp bararlar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň