Arhiw

Türkmenistanda öýe eltip bermek hyzmatlaryny ýerine ýetirýän programmalaryň, web saýtlaryň we kafe-restoranlaryň sanawy

0
39696
Salgysy:
Туркменистан, Ашгабат, пр.А. Ниязова 174.
Telefon belgiňiz:
(+993 12) 21 23 44, (+993 12) 21 23 45.
Pocta:
info@tstb.gov.tm
Web adres:
www.tstb.gov.tm
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň çägindäki öýlere harytlary (azyk önümlerini) eltip bermek üçin hyzmat berýän hususy kärhanalaryň sanawy.

Has giňişleýin şu ýerde okaň.

Doly sanawy şu ýerden alyp bilersiňiz.

 

Degişli dokumentler

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler