Soňky habarlar

Arhiw

Ak Gar

0
18800
Telefon belgiňiz:
+99313736840
Web adres:
akgar.com.tm
Soňky täzelenme:

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler