Arhiw

«Döwletenergogözegçilik» kärhanasy

0
19094
Salgysy:
Ашхабад, ул. Галкыныш 40
Telefon belgiňiz:
+99312 269940
Web adres:
https://deg.gov.tm/
Soňky täzelenme:

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler