Soňky habarlar

Arhiw

Birleşen Arap Emirlikleriniň Türkmenistandaky Ilçihanasy

0
73895
Salgysy:
Ашхабат, пр. Арчабиль, 41/1
Telefon belgiňiz:
(+99312) 48-10-26, 48-10-27, факс: 48-10-97
Pocta:
uaembassy@online.tm
Web adres:
https://www.mofaic.gov.ae/
Soňky täzelenme:

Aşgabat ş., Arçabil şaýoly, 41/1.

tel.: 48-10-26/27 faks: 48-10-97.


Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler