Soňky habarlar

Arhiw

Özbegistan Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasy

0
44082
Salgysy:
Ашхабад, ул. Гёроглы 50А
Telefon belgiňiz:
+99312369062; факс: +99312369057
Pocta:
tm.uzembassy@mfa.uz
Web adres:
http://turkmenistan.mfa.uz
Soňky täzelenme:

Aşgabat ş., Görogly köç., 50А.

tel: 36-90-55 faks: 36-90-57.


Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler