Soňky habarlar

Arhiw

Rumyniýanyň Türkmenistandaky Ilçihanasy

0
25380
Salgysy:
Ашхабад, ул. М.Косаева, 122
Telefon belgiňiz:
+99312347655; + 99312347633​; факс: +99312347620
Pocta:
ashabat@mae.ro
Web adres:
www.ashgabat.mae.ro
Soňky täzelenme:

  


Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler