Soňky habarlar

Arhiw

Amerikan filmleriniň tomusky görkezilişi geçiriler

0
9771
Soňky täzelenme:

Aşgabat ş., «Aşgabat» kinoteatry

2017-nji ýylyň 1-nji iýuly

11.00 «Moana» (multfilm).

15.00 «Terk edilen. Ýyldyzlar urşy» (çeper film).

18.30 «Gelip ýetmek» (çeper film).

2017-nji ýylyň 2-nji iýuly

11.00 «Moana» (multfilm).

15.00 «Terk edilen. Ýyldyzlar urşy» (çeper film).

18.30 «Gelip ýetmek» (çeper film).

 

Mary ş., Mary welaýatynyň Kemine adyndaky döwlet drama teatry.

2017-nji ýylyň 7-nji iýuly

11.00 «Terk edilen. Ýyldyzlar urşy» (çeper film).

18.30 «Gelip ýetmek» (çeper film).

2017-nji ýylyň 8-nji iýuly

11.00 «Moana» (multfilm).

 

Türkmenabat ş., Lebap welaýatynyň Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly drama teatry

2017-nji ýylyň 8-nji iýuly

18.30 «Terk edilen. Ýyldyzlar urşy» (çeper film).

2017-nji ýylyň 9-njy iýuly

11.00 «Moana» (multfilm).

18.30 «Gelip ýetmek» (çeper film).

 

Daşoguz ş., Daşoguzyň Nurmuhammet Andalyp adyndaky döwlet sazly drama teatry

2017-nji ýylyň 15-nji iýuly

11.00 «Terk edilen. Ýyldyzlar urşy» (çeper film).

18.30 «Gelip ýetmek» (çeper film).

2017-nji ýylyň 16-njy iýuly

11.00 «Moana» (multfilm).

 

Balkanabat ş., Balkan welaýatynyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky döwlet drama teatry

2017-nji ýylyň 21-nji iýuly

18.30 «Gelip ýetmek» (çeper film).

2017-nji ýylyň 22-nji iýuly

11.00 «Moana» (multfilm).

15.00 «Terk edilen. Ýyldyzlar urşy» (çeper film).

 

Türkmenbaşy ş., Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň Medeni-sport toplumy

2017-nji ýylyň 23-nji iýuly

11.00 «Moana» (multfilm).

15.00 «Terk edilen. Ýyldyzlar urşy» (çeper film).

18.30 «Gelip ýetmek» (çeper film).

 

Giriş tölegsiz. Kinofilmler rus dilinde, iňlis subtitrli görkeziler.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler