Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenabat halkara howa menzilinden 2021-nji ýylyň 1-nji iýunyndan ýerli howa gatnawlarynyň tertibi

0
9140
Soňky täzelenme:

 Türkmenabat halkara howa menzilinden 2021-nji ýylyň 1-nji iýunyndan ýerli howa gatnawlarynyň tertibi

Uçuşyň ugry Gatnaw belgisi Uçýan güni Uçýan wagty Gonýan wagty
Aşgabat — Türkmenabat 171 her gün 06:10 07:00
Aşgabat — Türkmenabat 181 1,5 15:30 16:20
Aşgabat — Türkmenabat 163 2,4,7 18:00 18:50
Aşgabat — Türkmenabat 177 3,6 18:45 19:35
Türkmenabat — Aşgabat 172 her gün 08:00 08:50
Türkmenabat — Aşgabat 182 1,5 21:05 21:55
Türkmenabat — Aşgabat 164 2,4,7 19:50 20:40
Türkmenabat — Aşgabat 178 3,6 20:35 21:25
Türkmenbaşy-Türkmenabat                  335 1 12:30 13:50
Türkmenbaşy-Türkmenabat 337 3,6 11:50 13:10
Türkmenabat —Türkmenbaşy 336 1 14:50 16:25
Türkmenabat —Türkmenbaşy 338 3,6 14:10 15:35
Daşoguz — Türkmenabat 382 1,5 19:15 20:05
Türkmenabat - Daşoguz 381 1,5 17:20 18:15

 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler