Soňky habarlar

Arhiw

"Türkmenhowaýollary" halkara gatnawlarynyň we ýerli gatnawlaryň online rejesi

0
65970
Soňky täzelenme:

Aşgabat Halkara Howa Menzili.

"Türkmenhowaýollary" halkara gatnawlarynyň we ýerli gatnawlaryň online rejesini görmek üçin şu ýere basyň

Ýerli uçuşlaryň maglumat belgisi: +993 12 23-20-34

Halkara uçuşlaryň maglumat belgisi: +993 12 23-38-45, +993 12 23-38-47, +993 12 92-06-13, +993 12 92-06-14

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler