Soňky habarlar

Arhiw

"Türkmenhowaýollary" ýerli gatnawlarynyň rejesiniň tertibi 2018ý.

0
82795
Telefon belgiňiz:
(99312) 39-17-17, 39-17-18, 39-17-19, 39-17-20
Soňky täzelenme:

"Türkmenhowaýollary" ýerli gatnawlarynyň rejesiniň tertibi 27.04.18 - 30.05.18 aralygy üçin aşakdakylara basyp göçürip bilersiňiz.

Bellik: Rejeleriň tertibi üýgäp biler! 

Şeýle-hem Oguzhan aeroportynyň tablosynyň maglumatlaryny ONLINE peýdalanyp bilersiňiz. 

"Türkmenhowaýollary" halkara gatnawlarynyň rejesiniň tertibi şu ýerde.

----------------------------------------------

Degişli dokumentler
Dusenbe.jpg
Sisenbe.jpg
Carsenbe.jpg
Pensenbe.jpg
Anna.jpg
Senbe.jpg
Yeksenbe.jpg

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler