Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabat halkara aeroportynyň online tablosy

0
214094
Soňky täzelenme:

2020 ýyl üçin "Türkmenhowaýollary" ýerli we halkara gatnawlarynyň rejesi şu ýerde.

-----------------------------------

 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler