Soňky habarlar

Archive news

Oguzhan aeroportynyň online tablosy

0
32133

2018 ýyl üçin "Türkmenhowaýollary" ýerli we halkara gatnawlarynyň rejesi şu ýerde.----------------------------------- 
Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň