Soňky habarlar

Arhiw

"Türkmenhowaýollary" halkara gatnawlarynyň rejesi - 2018ý.

0
100620
Telefon belgiňiz:
(99312) 39-17-17, 39-17-18, 39-17-19, 39-17-20
Soňky täzelenme:

"Türkmenhowaýollary" halkara gatnawlarynyň rejesiniň tertibi 27.04.18 - 30.05.18 aralygy üçin aşakdakylara basyp göçürip bilersiňiz.

Bellik: Rejeleriň tertibi üýgäp biler! 

Şeýle-hem Oguzhan aeroportynyň tablosynyň maglumatlaryny ONLINE peýdalanyp bilersiňiz. 

"Türkmenhowaýollary" ýerli gatnawlarynyň rejesiniň tertibi şu ýerde.

 

--------------------------------------------------------------

Degişli dokumentler
Расписание международных рейсов THY 1-4.jpg
Расписание международных рейсов THY 5-7.jpg

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler