Soňky habarlar

Arhiw

Hukuk biznes we tehnologiýalar mekdebi

0
21285
Salgysy:
Туркменистан, Ашхабад, ул. 10 Йыл Абаданчылык (Московская), дом. 151 ("Bouygues") 1 этаж.
Telefon belgiňiz:
(+993 64) 62 19 75.
Pocta:
margarita.agadzhanova@gmail.com

Hukuk biznes we tehnologiýalar mekdebi işewürlik merkezi okuw merkezidir, ofis binasy Aşgabat köçesinde ýerleşýär. 1945 (10 ýyl Abadançlyk, Moskowskiý prospekti), jaý 151. 2011-nji ýylyň 25-nji oktýabrynda döredildi. Okuw merkezinde bilim we okuw kurslaryny geçirmek üçin berk esas bar. Häzirki wagtda merkezde 9000-den gowrak okuwçy taýýarlandy, mugallymlar topary 30 adam, olaryň 50% -i 25 ýyldan gowrak iş tejribesi bolan mugallymlar.

Iş wagty: 9-00-dan 21.00-a çenli. Okuw irden, günortan we agşam diňleýjiler üçin amatly wagtda geçirilýär. Kofe arakesmeleri arakesmelerde gurnalýar. Okuwlar gutarandan soň, bellenen blankanyň şahadatnamalary berilýär.

Dürli toparlar dürli wagtlarda işleýär 9.00-10.30, 11.00-12.30, 15.00-16.30, 17.00-18.30, 18.30-20.00, 18.30-21.00. Talyplaryň topary, ene-atalaryň sosial ýagdaýy we maşgala terbiýesi nukdaýnazaryndan, hem-de okuw ukyby taýdan iň köpdür.

Ortaça synp otagy 13-15 adam. Jemi 19 synp otagy bar. Bulardan 6 sany uly synp otagy (25-30 adam üçin niýetlenendir), 2 sany kiçi synp otagy (10 adam) we 13-15 adam üçin galan synp otaglary, interaktiw tagtalar, proýektorlar, kompýuterler we beýleki enjamlar bilen enjamlaşdyrylan. Merkezimizi diňlediler, dürli ugurlardaky kurslarymyzy tamamlap, üstünlikli iş tapýarlar, şäherimizdäki dürli uniwersitetlere girip, şeýle hem Russiýa, ABŞ we ş.m. ýaly daşary ýurtlara okamaga gidýärler. Hukuk biznes we tehnologiýalar mekdebi başga-da dürli goşmaça bilim berýär.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler