Soňky habarlar

Arhiw

"Bagt Köşgi" Gysga möhletli tölegli okuwlary

0
118423
Salgysy:
ş.Aşgabat, köçe Bagtyýarlyk 15
Telefon belgiňiz:
95-06-49, 95-06-23, 95-06-39, 95-06-34
Soňky täzelenme:

ŞU HÜNÄRLER BOÝUNÇA GYSGA MÖHLETLI TÖLEGLI OKUWLARYNA ÇAGYRÝAR

Hünarler:

  • TOÝ DABARALARYNDA WIDEO-FOTO OPERATORÇYLYK
  • TOÝ DABARALARYNY BEZEMEK
  • TOÝ DABARALARYNY GURAMAK WE ALYP BARMAK

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler