Ofisiant hünäri boýunça açylan okuwlara diňleýjiler kabul edilýär

0
27071
Salgysy:
г. Ашхабад, Туркменбаши шаёлы, дом 81
Telefon belgiňiz:
(+993 12) 22-74-38, 22-74-30
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň «Telekeçiler mekdebi» Jemgyýetçilik guramasynyň kärhanasy ofisiant hünäri boýunça açylan okuwlara diňleýjileri kabul edýär. Okuw 2020-nji ýylyň 24-nji fewralynda başlanýar, resminamalaryň kabul edilmegi dowam edýär, okuwyň geçiriljek salgysy:

Aşgabat şäheri, Türkmenbaşy şaýoly, 81-nji jaý, 0-njy gat;

Okuwlar tamamlanandan soňra synaglaryň netijesi boýunça degişli sertifikatlar berilýär.

Maglumat üçin telefonlar: (+993 12) 22-74-38, 22-74-30.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler