Soňky habarlar

Arhiw

DALAŞGÄRLERIŇ DYKGATYNA! Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine 2019-njy ýylda okuwa girmäge isleg bildirýänleriň saglygy goraýyş barlaglary şu ýylyň 8 — 21-nji iýulynda Aşgabatda we welaýatlaryň aşakdaky saglyk öýlerinde geçilýär

0
77053
Soňky täzelenme:

AŞGABAT ŞÄHERI
Talyplar saglyk öýi: Aşgabat ş., Görogly köçesi, 82, tel.: 36-87-50; 36-87-51.
AHAL WELAÝATY
Aşgabat ş., 9-njy saglyk öýi: Aşgabat ş., 1934-nji (Bamako) köçe, 34, tel.: 26-03-11, 26-03-80.
Tejen şäher hassahanasy: Tejen ş., D.Gulmyradow köçesi, 1, tel.: (800135) 4-23-23, 4-20-25.
Tejen şäher hassahanasynyň keseli anyklaýyş we maslahat beriş bölümi: Tejen ş., Magtymguly köçesi, 67, tel.: (800135) 4-41-14.
BALKAN WELAÝATY
1-nji saglyk öýi: Balkanabat ş., 189-njy ýaşaýyş jaý toplumy, hassahanalar şäherçesi, tel.: (800222) 5-97-02, 5-97-03, 5-97-05, 5-81-60.
2-nji saglyk öýi: Balkanabat ş., 137-nji ýaşaýyş jaý toplumy, tel.: (800222) 6-01-91, 6-03-70, 6-03-77, 6-03-78.
Türkmenbaşy şäher saglyk öýi: Türkmenbaşy ş., Watan köçesi, 25, tel.: 800243) 2-60-09; 2-21-36; 2-48-11.
Türkmenbaşy etrap hassahanasy: Türkmenbaşy ş., Magtymguly köçesi, 2a, tel.: (800243) 7-92-45, 7-91-45, 7-92-93, 7-95-08.
Serdar etrap hassahanasy: Serdar ş., Ö.Gylyçmämmedow köçesi, 2, tel.: (800246) 7-21-79, 7-21-58, 7-80-08, 7-20-98.
Bereket etrap hassahanasy: Bereket ş., 
Garagum köçesi, 23, tel.: (800247) 3-30-47, 3-30-22, 3-30-48, 3-30-49.
Magtymguly etrap hassahanasy: Magtymguly ş., Durdyhan Ýanyk köçesi, 2, tel.: (800248) 4-04-17, 4-04-26, 4-06-59.
Etrek etrap hassahanasy: Etrek ş., Garagum köçesi, 13, tel.: (800242) 4-01-39, 4-01-84.
Esenguly etrap hassahanasy: Esenguly ş., 4-nji köçe, 1-nji kiçi etrapça, 248, tel.: (800245) 3-00-75, 3-06-00, 3-01-20, 3-01-24, 3-01-18.
DAŞOGUZ WELAÝATY
1-nji saglyk öýi: Daşoguz ş., Şamçyrag köçesi, 26, tel.: (800322) 2-48-25, 2-56-83.
2-nji saglyk öýi: Daşoguz ş., Gurbansoltan eje köçesi, 24, tel.: (800322) 6-01-61, 6-07-56.
3-nji saglyk öýi: Daşoguz ş., Merkez-3 ýaşaýyş jaý toplumy, 15, tel.: (800322) 7-03-20, 9-28-10.
LEBAP WELAÝATY
2-nji saglyk öýi: Türkmenabat ş., 3-nji ýaşaýyş jaý toplumy, tel.: (800422) 2-33-06, 2-52-83, 2-59-02.
5-nji saglyk öýi: Türkmenabat ş., Gurbansoltan eje köçesi, 40, tel.: (800422) 3-82-52, 3-63-73, 3-50-70, 3-50-59, 3-77-60.
Kerki etrap hassahanasy:  Kerki  ş., S.Nyýazow köçesi, 137, tel.: (800444) 2-03-22, 2-50-65, 2-55-90, 2-00-03.
MARY WELAÝATY
1-nji saglyk öýi: Mary ş., Oguzhan köçesi, 29, tel.: (800522) 5-01-34, 5-17-26; 5-17-42.
3-nji saglyk öýi: Mary ş., Bitaraplyk köçesi, 32, tel.: (800522) 5-26-81, 5-28-58.
Ýolöten etrap hassahanasy: Ýolöten ş., Atçapar köçesi, 62, tel.: (800560) 6-55-23; 6-48-59.
Sakarçäge etrap hassahanasy: Sakarçäge ş/ç., G.Baýnazarow köçesi, 83, tel.: (800522) 6-01-75, (800566) 5-30-42.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler