Arhiw

Türkmenistanyň Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygyndaky Ilçihanasy

0
10870
Salgysy:
131 Holland Park Avenue, Kensington, London W11, 4UT
Telefon belgiňiz:
тел: +44 (0) 207 6105239; факс: +44 (0) 207 7511903
Pocta:
info@tmembassy.co.uk
Web adres:
uk.tmembassy.gov.tm
Soňky täzelenme:

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler