Türkmenistanyň Awstriýa Respublikasyndaky Ilçihanasy

0
10252
Salgysy:
Argentinierstraße 22/Stiege II/EG, 1040 Wien
Telefon belgiňiz:
(+43-1) 503 64 70; факс (+43-1) 503 64 73
Pocta:
austria@online.tm
Web adres:
www.austria.tmembassy.gov.tm
Soňky täzelenme:

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler