Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Amerikanyň Birleşen Ştatlaryndaky Ilçihanasy

0
11516
Salgysy:
2207 Massachusetts Avenue NW Washington DC 20008 USA
Telefon belgiňiz:
тел: (202) 588 1500, факс: (202) 588 0697
Pocta:
turkmenembassyus@verizon.net
Web adres:
www.usa.tmembassy.gov.tm
Soňky täzelenme:

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler