Arhiw

Türkmenistanyň Ukrainadaky Ilçihanasy

0
11964
Salgysy:
Киев, ул. Пушкинская, дом 6
Telefon belgiňiz:
тел: (+38) 044-279-34-49, (+38) 044-278-68-70; факс: (+38) 044-279-30-34
Pocta:
embassy@ambturkm.org.ua
Web adres:
www.ukraine.tmembassy.gov.tm
Soňky täzelenme:

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler