Archive news

“Bagtyýarlyk” sport toplumynda arzanladyşlyk

0
10288
Salgysy:
Спорткомплекс “Багтыярлык”, Гёроглы 116 (на месте старого зоопарка)
Telefon belgiňiz:
36-85-18; 36-81-64; 72-23-33

“Bagtyýarlyk” sport toplumy 25% arzanladyşlyk başladýar.

Arzanladyşlyklar studentlere, mekdep okuwçylaryna we liseýleriň talyplaryna degişlidir. Size arassa suwly basseýn we akwapark garaşýar. 

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 36-85-18; 36-81-64; 72-23-33

------------

Şeýle hem:

Çagalaryňyzy Aşgabatdaky ýeke-täk akwaparka getiriň!

Çagalaryňyza iki aýda ýüzmegi öwrediň!

Ýoga – endamyňy owadan we agramyňy kadaly saklar.

Aşgabatda hindi tälimçileriniň ýoga sapaklary

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň