Soňky habarlar

Arhiw

"Türkmenhowaýollary" halkara gatnawlarynyň rejesi

0
88867
Telefon belgiňiz:
(99312) 39-17-17, 39-17-18, 39-17-19, 39-17-20
Soňky täzelenme:

2018 ýyl üçin "Türkmenhowaýollary" ýerli we halkara gatnawlarynyň rejesi.

Şeýle-hem Oguzhan aeroportynyň tablosynyň maglumatlaryny ONLINE peýdalanyp bilersiňiz. 

Bellik: Aşakdaky maglumatlar könelendigi sebäpli ýokarky sylkalary peýdalanmagy maslahat berýäris.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler