Nasos we oba hojalyk harytlary

0
1478
Telefon belgiňiz:
+99363582914
Pocta:
tm.kaspian@gmail.com
Ýokary hilli dünýa markalarynyñ önümi bolan öý we oba hojalyk harytlarynyñ ähli görnüşleri bar. Daşary ýurtdan özümiz getirýäs amatly oput bahadan cykýar. 5 welaýatda dükanlarymyz, eltip we gurnap bermek hyzmatlarymyz bar.
Habarlaşmak ücin: 7-71-43
Tel: +99363582914
instagram: kaspian.tm
pocta: tm.kaspian@gmail.com
saýtymyz: kaspian-tm.com
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler