“Mosfilmiň” Türkmenistandaky günleri

0
9501
Soňky täzelenme:

Russiýa Federasiýasynyň ilçihanasy we Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi 2015-nji ýylyň 4-8-nji noýabry aralygynda indi däbe öwrülen “Mosfilmiň” Türkmenistandaky günlerini geçirýär. Meşhur kinostudiýanyň kinolentalarynyň görkezilişi bu ýyl diňe bir Aşgabatda däl, eýsem, Maryda we Türkmenabatda hem bolup geçer. MTC, AVTOTRANS we “Bereketli” kompaniýalary görkezilişiň hemaýatkärleridir.

GIRIŞ TÖLEGSIZ BOLUP, ISLEG BILDIRILÝÄNLERIŇ ÄHLISI ÇAGYRYLÝAR!

“MOSFILMIŇ” TÜRKMENISTANDAKY GÜNLERINIŇ meýilnamasy:

 

AŞGABAT

4-nji noýabr (çarşenbe) — “Türkmenistan” kinoteatry

“Mosfilmiň” Türkmenistandaky günleriniň açylyşy

19:00 — “Söýgi we kepderiler”

 

5-nji noýabr (penşenbe) — “Aşgabat” kinoteatry

15.00 — “Belentlik”

19.00 — “17-nji belgili rowaýat”

“Türkmenistan” kinoteatry

15.00 — “Iň mylaýym we mähirli”

19.00 — “Durnalar uçup barýar”

 

6-njy noýabr (anna)

“Aşgabat” kinoteatry

15.00 — “Pokrow derwezesi”

19.00 — “Biz bolmasak kim?!”

“Türkmenistan” kinoteatry

15.00 — “Afonýa”

19.00 —  “17-nji belgili rowaýat”

 

7-nji noýabr (şenbe)

“Aşgabat” kinoteatry

15.00 — “Meri Poppins, hoş galyň!”

17.00 — “Gardaky gyş gijesi”

19.00 — “Doly Aýly gün”

“Türkmenistan” kinoteatry

15.00 — “Meri Poppins, hoş galyň!”

17.00 — “Biz bolmasak kim?!”

19.00 — “Doly Aýly gün”

 

8-nji noýabr (ýekşenbe)

“Aşgabat” kinoteatry

11.00 — “Sadko”

13.00 — “Eje”

15.00 — “Ruslan we Lýudmila”

19.00 — “Berline tarap ýol”

“Türkmenistan” kinoteatry

11.00 — “Sadko”

13.00 — “Eje”

15.00 — “Ruslan we Lýudmila”

19.00 — “Berline tarap ýol”

 

MARY

“Margiana” medeniýet köşgi

5-nji noýabr (penşenbe)

16.00 — “Berline tarap ýol”

 

6-njy noýabr (anna)

15.00 — “Pokrow derwezesi”

19.00 — “17-nji belgili rowaýat”

 

7-nji noýabr (şenbe)

13.00 — “Durnalar uçup barýar”

15.00 — “Gardaky gyş gijesi”

17.00 — “Biz bolmasak kim?!”

19.00 — “Doly Aýly gün”

 

8-nji noýabr (ýekşenbe)

11.00 — “Sadko”

13.00 — “Eje”

15.00 — “Ruslan we Lýudmila”

18.00 — “Meri Poppins, hoş galyň!”

 

TÜRKMENABAT

Medeniýet köşgi

6-njy noýabr (anna)

17.00  — “Berline tarap ýol”

 

7-nji noýabr (şenbe)

13.00 — “Pokrow derwezesi”

15.00 — “Biz bolmasak kim?!”

17.00 — “Doly Aýly gün”

19.00 — “17-nji belgili rowaýat”

 

8-nji noýabr (ýekşenbe)

11.00 — “Sadko”

13.00 — “Eje”

15.00 — “Ruslan we Lýudmila”

18.00 — “Meri Poppins, hoş galyň!”

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler