Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanda her ýyl geçirilýän amerikan kinofilmleriniň bäşinji tomusky görkezilişi başlanar

0
5617
Salgysy:
г. Ашхабад кинотеатр «Ашхабад»
Telefon belgiňiz:
(993 12) 93-67-25, 93-79-23
Soňky täzelenme:

1-nji awgustda Aşgabatda her ýyl geçirilýän amerikan kinofilmleriniň bäşinji tomusky görkezilişi başlanar. ABŞ-nyň ilçihanasy bir aýyň dowamynda ýurduň dürli şäherlerinde türkmenistanlylara ululara we çagalara niýetlenen filmleriň giň toplumyny hödürlär. Filmleriň ählisi rus dilinde görkeziler. Kinogörkezilişe girmek tölegsiz bolup, gapylar isleg bildirýänleriň ählisi üçin açykdyr.

Aşgabat ş. — “Aşgabat” kinoteatry

Şenbe, 1-nji awgust 12.00 — “Krudsyň maşgalasy” (multfilm)

Şenbe, 1-nji awgust 15.00 — “Uolter Mittiniň adatdan daşary durmuşy” (film)

Şenbe, 1-nji awgust 19.00 — “Grawitasiýa” (film)

Balkanabat ş — Nebitçileriň S. Türkmenbaşy adyndaky Medeniýet öýi

Anna, 7-nji awgust 19.00 — “Grawitasiýa” (film)

Şenbe, 8-nji awgust 10.00 — “Krudsyň maşgalasy” (multfilm)     

Şenbe, 8-nji awgust 15.00 — “Aleksandr we ýaramaz gün” (film)

Türkmenbaşy ş. — Nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň Medeniýet köşgi

Ýekşenbe, 9-njy awgust 10.00 — “Krudsyň maşgalasy” (multfilm)

Ýekşenbe, 9-njy awgust 15.00 — “Grawitasiýa” (film)

Ýekşenbe, 9-njy awgust 19.00 — “Uolter Mittiniň adatdan daşary durmuşy” (film)

Mary ş. — “Margiana” Medeniýet öýi

Anna, 14-nji awgust 19.00 — “Uolter Mittiniň adatdan daşary durmuşy” (film)

Şenbe, 15-nji awgust 10.00 — “Krudsyň maşgalasy” (multfilm)

Şenbe, 15-nji awgust 17.00 — “Aleksandr we ýaramaz gün” (film)

Türkmenabat ş. — Türkmenistanyň Gahrymany Gurbansoltan eje adyndaky Medeniýet öýi

Anna, 21-nji awgust 19.00 — “Grawitasiýa” (film)

Şenbe, 22-nji awgust 12.00 — “Krudsyň maşgalasy” (multfilm)

Şenbe, 22-nji awgust 17.00 — “Aleksandr we ýaramaz gün” (film)

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler