Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanda Zuni tansçylary köpçülik üçin açyk konsertler we amaly sapaklar bilen çykyş ederler

0
8729
Telefon belgiňiz:
47-35-03, 47-35-01
Pocta:
irc-ashgabat@state.gov
Soňky täzelenme:

Türkmenistanda Zuni tansçylary köpçülik üçin açyk konsertler we amaly sapaklar bilen çykyş ederler. Mundan başga-da, olar LINE arkaly ABŞ-nyň ilçihanasynyň dostlary bilen söhbetdeş bolarlar. Ähli çärelere giriş tölegsiz we hemmeler üçin açykdyr.

Sişenbe güni, 7-nji iýul

16:00 – Göni ýaýlymda LINE arkaly ABŞ-nyň ilçihanasynyň dostlary bilen söhbetdeşlik
18:00 – ABŞ-nyň ilçihanasynyň Maglumat-serişdeler merkezinde tanyşdyrma we amaly sapak

Çarşenbe güni, 8-nji iýul

18:00 – Mary welaýatynyň Kemine adyndaky Döwlet sazly drama teatrynda tanyşdyrma we amaly sapak
19:00 – Mary welaýatynyň Kemine adyndaky Döwlet sazly drama teatrynda konsert

Penşenbe güni, 9-nji iýul

14:00 – Türkmenabat şäheriniň Türkmenistanyň gahrymany Gurbansoltan eje adyndaky Medeniýet öýünde tanyşdyrma we amaly sapak
19:00 – Lebap welaýatynyň Seýitnazar Seýdi adyndaky Döwlet sazly drama teatrynda konsert

Anna güni, 10-nji iýul

19:00 – Balkan welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Döwlet sazly drama teatrynda konsert

Şenbe güni, 11-nji iýul

12:00 – Türkmenbaşy şäheriniň Medeniýet köşgünde tanyşdyrma we amaly sapak
19:00 – Türkmenbaşy şäheriniň Medeniýet köşgünde konsert

Sişenbe güni, 14-nji iýul

19:00 – Aşgabat şäheriniň Türkmenistan kino-konsert merkezinde konsert

Goşmaça maglumatlar üçin ABŞ-nyň ilçihanasynyň Maglumat-serişdeler merkezine 47-35-03 (1) telefon ýa-da irc-ashgabat@state.gov elektron salgysy boýunçaýüz tutup bilersiňiz.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler