Soňky habarlar

Arhiw

Milli konserwatoriýa studentlaryň gurnan konserine çagyrýar

0
9107
Salgysy:
TÜRKMEN MILLI KONSERWATORIÝASY , uly zal
Soňky täzelenme:

2 we 3 iýun 2015 ýylyň myhman otagynda   türkmen milli konserwatoriýa içinde sagt 18.00 berjaý bolýar
 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler