Soňky habarlar

Arhiw

"Watan"

0
5005
Salgysy:
г.Ашгабат,ул.Гёроглы 46
Telefon belgiňiz:
864 01 97 13, 92 18 65, 864 09 56 47, 863 08 99 96
Soňky täzelenme:

Sagat 16:00, 18:00, 20:00

Parahat Pürjäýew, Hemra Rejepow, Ahmet Atajanow, Rahman Hudaýberdiýew, Rejep Ýagşymyradow.

 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler