Soňky habarlar

Arhiw

«Türkmenistan»

0
5242
Salgysy:
Киноконцертный зал "Туркменистан"
Telefon belgiňiz:
22-16-01, 863 467177, 864 037456
Soňky täzelenme:

Beýik Ýeňşiň 70 ýyllygyna: Rasul Gylyjowyň ýolbaşçylygyndaky Ýaşlar simfoniki orkestriniň baýramçylyk konsertleri.

1-nji we 2-nji maýda 19.30-da «Türkmenistan» kinokonsert merkezinde «Beýik Ýeňşiň sazy» atly baýramçylyk konserti geçiriler. Uruş ýyllary edermenlik söýgi hem wepalylyk baradaky tolgundyryjy we ýürege ýakyn aýdymlar ýaňlanar.

Petekleri buýurmak üçin telefonlar: 22-16-01, 800-63-46-71-77, 800-64-03-74-36.   

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler