Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatda Data Science boýunça Açyk gapylar güni geçiriler

0
9797
Salgysy:
улица А.Ниязова, дом 174, здание Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, 8 этаж
Telefon belgiňiz:
+99312210499
Soňky täzelenme:

“Iş nokady” HJ-i ITEA bilen bilelikde Aşgabatda açyk gapylar gününi geçirýär.

Alyp baryjy hökmünde ITEA Halkara IT akademiýasynyň hünärmeni Kerwen çykyş eder.

Çäre 30-njy sentýabrda sagat 18:00-da başlap, 1,5 (bir ýarym) sagat dowam eder.

Giriş mugt. Ýerler çäkli.

 

Habarlaşmak üçin telefon: +993 12 21-04-99;

Salgy: Aşgabat ş, A.Nyýazow köçesiniň 174-nji jaýy, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň binasy, 8-nji gat.

Çärä şu salgy arkaly ýazylyp bilersiňiz.

 

Giňişleýin maglumatlar bilen şu salgyda tanşyp bilersiňiz.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler