Soňky habarlar

Arhiw

«Çinar kebap» restorany türk aşhanasynyň milli tagamlaryndan lezzet almak üçin naharlary Aşgabadyň islendik ýerine eltip bermek hyzmaty hödürleýär

0
6985
Telefon belgiňiz:
(+993 63) 218080; (+993 63) 27 80 80.
Soňky täzelenme:

Restorandan mangal çişlik sargyt eden müşderä 0,5 litr aýran sowgat berilýär.

«Çinar kebap» restorany sagat 10:00-dan 23:00-a çenli işleýär. 

Sargyt etmek üçin telefon belgileri: (+993 63) 21 80 80 we (+993 63) 27 80 80.

Sosial ulgamdaky sahypasy.

 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler