Soňky habarlar

Arhiw

«Aýs» energetik içgilerini satyn alyň we dürli hili baýraklary gazanyň

0
6850
Telefon belgiňiz:
(+993 65) 01 72 43
Soňky täzelenme:

«Aýs» haryt nyşanly alkogolsyz içgileriň kärhanasy «Iç we utuş gazan» utuşly aksiýa çäresiniň başlanandygyny yglan edýär.

Şu ýylyň 1-nji sentýabryndan 31-nji dekabryna çenli dowam edýän aksiýada Türkmenistanyň ýaşaýjylary «Aýs» haryt nyşanly energetik içgileri satyn alyp, özboluşly baýraklary gazanyp bilerler.

«Aýs» energetik içgileriniň gapagynyň astynda gizlenen utuşlary tapan alyjylara sowadyjylary, kir ýuwujy maşynlary, telewizorlary, welosipedleri, smartfonlary we beýleki sowgatlary gazanmak miýesser eder.

 

Habarlaşmak üçin:

Elektron poçta salgysy: ays-tm@mail.ru;
Telefon belgisi: (+993 65) 01 72 43.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler