Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatda iş orunlarynyň ýarmarkasy geçiriler

0
11043
Salgysy:
ул. А.Ниязова № 174, здание СППТ
Soňky täzelenme:

10-njy oktýabrda sagat 09:00-12:00 aralygynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň binasynda iş orunlarynyň ýarmarkasy geçiriler.

 

Giňişleýin maglumatlar bilen şu salgyda tanşyp bilersiňiz.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler