Soňky habarlar

Arhiw

WELAÝATLARDAN TERJIME ÜÇIN GELÝÄNLERE

0
1546
Eýesi:
Dilden Dile dessan
Salgysy:
D/5 ofisi, Yunus Emre 1, Parahat 2/1, Aşgabat
Telefon belgiňiz:
+99312452956
Pocta:
bizTERJIMEedyaris@yandex.ru
Web adres:
bizTERJIMEedyaris@yandex.ru
Soňky täzelenme:
Если Вам нужно перевести документы для представления заграницу, отсканируйте их нотариально заверенную копию на почту dddtranslate@yandex.ru, указав срок и язык, на который нужно перевести и заверить документы, сообщите о заказе, отправив смс по телефону +99 365 85 77 98, и получите перевод сразу по приезде в Ашхабад по адресу: Мир 2/1, бизнес-центр сзади "Турецкого Госпиталя", этаж минус 1, офис Д/5. bizTERJIMEedýäris мыПЕРЕВОДим weTRANSLATE 45-29-56 Перекрёсток Перевод "DDDtranslate": не стой в очередях на ... ПЕРЕКРЁСТКЕ ПЕРЕВОДОВ.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler