Soňky habarlar

Arhiw

“Erfan haly” dükanyndan garaşaryna haly

0
13382
Salgysy:
Gämi obasynyň 3-nji köçesi.
Telefon belgiňiz:
863979999, 864979999,
Soňky täzelenme:

“Erfan haly” haly dükanyndan islendik haly önümini harydyň bahasynyň 50%-ini ilkibada, galan tölegini bolsa 3 aý möhlet bilen garaşaryna töläp almak bolýar. 

Mundan başga-da, satyn alanyn halyny mugt ýagdayda bejermek, Aşgabat şäherine we oňa golaý ýerlere eltip bermek hyzmatyny hödürleýär.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler