Soňky habarlar

Arhiw

«365 gün» söwda zynjyry täze tagamlary hödürleýär

0
7137
Telefon belgiňiz:
100-365; 200-365;

«365 gün» söwda zynjyry täze tagamlary öýe we ofise eltip bermek hyzmatyny hödürleýär:

  • Döner lawaş (etli; towukly) - 24 TMT
  • Döner lawaş uly (etli; towukly) - 30 TMT
  • Döner çörek (etli; towukly) - 24 TMT
  • Döner çörek uly (etli; towukly) - 30 TMT
  • Palow üsti döner (etli; towukly) - 30 TMT
  • Gowurlan etli börek - 14 TMT
  • Gowurlan çeburek ýeralmaly - 2,50 TMT
  • Gowurlan çeburek kädili - 2,50 TMT
  • Gowurlan çeburek otly - 2,50 TMT
  • Gowurlan çeburek etli - 3 TMT

 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler