Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatda täze "365 gün" markedi açyldy

0
6837
Salgysy:
Garaşsyzlyk şaýoly 50
Telefon belgiňiz:
+993 (12) 48-34-94 +993 (65) 65-31-59

Aşgabadyň Garaşsyzlyk 50 şayolunda (Soweyskiý) "365 gün market" dükanlar torunyň täze dükany açyldy 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler