Arhiw

Türkmenistanyň döwlet ösüş banky

0
19502
Salgysy:
г. Ашхабад,ул. Героя Туркменистана Атамурада Ниязова, 143
Telefon belgiňiz:
+(99312) 21-04-63; 21-04-43
Pocta:
osushbank@tdob.gov.tm
Web adres:
https://www.tdob.gov.tm/

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler