Soňky habarlar

Arhiw

Ýasmin

0
5338
Salgysy:
"Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy" söwda merkezi
Telefon belgiňiz:
+99363097242
Soňky täzelenme:

Ýasmin häzirki zaman dizaýnyny, amatly bahasyny we ajaýyp hilini özünde jemleýän ýokary hilli çagalar eşik dükany. Hut şu “üç kit” marka eýeleri önümleri bilen işlänlerinde bil baglaýarlar. Principleörelgesi ýönekeý ýaly: "Ýasmin geýýän eşik!"

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler