Soňky habarlar

Arhiw

Nagyşly Güzer

0
10791
Salgysy:
"Berkarar" SDAM 0-nji gaty A-12
Telefon belgiňiz:
+99365727977,+99363286613
Soňky täzelenme:

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler