Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty

0
135496
Salgysy:
г.Ашхабад, ул. Галкыныш, 25
Telefon belgiňiz:
+(99312) 22 69 65 +(99312) 22 69 63 +(99312) 22 68 50
Pocta:
iirmfatm@online.tm
Web adres:
iirmfa.edu.tm
Soňky täzelenme:
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler